HVETLANDA SIMSÄLLSKAP

1940

Den 4 juni 1940 kan sägas vara Hvetlanda Simsällskaps födelsedag. Simmarna, som förut sedan 1929 varit en sektion under Hvetlanda Gif, beslöt då att bilda en självständig förening. Detta skedde dock i gott samarbete med moderföreningen, som redan 1939 beslutat om denna sak på sitt årsmöte. En interimstyrelse tillsattes bestående av distriktslantmätare Anders Oldenburg, fabrikör Arvid Horn, mejerist Knut Larsson, försäljare Sven Uhrbom, Inge Viktorin och Edit Broqvist.

Denna styrelse kallade till ett nytt sammanträde på Grands konditori den 10 juli. Till detta sammanträde hade stadgar utarbetats och den första styrelsen valdes. Den fick följande sammansätting: ordf. Anders Oldenburg, v.ordf. Arvid Horn, sekr. Sven Uhrbom, kassör Thure Broqvist, intendent Edit Broqvist samt Knut Larsson och Tage Lindström. Suppleanter var Nils Lindqvist och Inge Viktorin. Ett arbetsutskott valdes också. Detta bestod av K.E. Karlkvist, Gösta Johansson (Jardbring) och Anna-Lisa Ekvall.

Simsällskapet hade redan innan det bildats börjat sin verksamhet med simskola vid Kvarndammen. Där undervisade Edit Broqvist ett 150-tal elever.

Under sommaren hölls tävlingar och den första promotionen blev den 12 i Vetlanda. Redan det första året köpte Simsällskapet av herrar A. Oldenburg, Ernst Broström, John F. Bergfelt, Erik Moberg och Arvid Horn den kiosk, som sedan fram till 1963 gjorde tjänst vid Dammen.


1941

I styrelsen invaldes 1941 civ. ing. Folke Öhrström, som sedan under 11 år var sekreterare och avslutade sitt långa styrelsearbete med 3 år som ordförande.


1942

År 1942 anordnade Hvetlanda simsällskap DM-tävlingar för Småland i Kvarndammen. Bland dem, som då var med och försvarade Simsällskapets färger var Ninni Svahn och Britt Sandberg samt Torsten Hedbrant, Tage Lindström och Nils Lindqvist. Inga segrar vanns men vi fick flera andraplaceringar.

Samma år anordnades också korp- och familjesimningar. Postverket simmar bra- liksom familjen Lindström blev tidningsrubrikerna efter tävlingarna.

Simsällskapet hade detta år också klubbutbyte mot bl.a. Tranås, Eksjö och Nässjö.


1943

Simsäsongen 1943 började vid midsommar med nationella tävlingar. Det var simklubben Neptun, Stockholm, som var ute på turné. Med var också några simmare från SKK. Ninni Svahn gick mot sin bästa säsong. Hon slog juniorrekordet på JDM i Västervik. Tiden på 200m bröstsim var 3.26.2. Vid stora DM i Nässjö förbättrade hon tiden ytterligare.


1944

Ninni Svahn och Birgit Blomberg fortsatte att visa framfötterna på JDM 1944. Där vann Ninni 200 m bröst och 100 m rygg. Birgit segrade på 100 m frisim. Ninni Svahn representerade Småland i landskapsmatchen mot Östergötland.

Redan 1944 firade Simsällskapet sitt 15-årsjubileum. Helge Öberg deltog vid jubileumstävlingarna. Förtjänstdiplom utdelades till Tage Lindström, Pelle Fjaestad, Torsten Hedbrant, Edit Broqvist, Knut Larsson, Sven Uhrbom, Anders Oldenburg, Nibeus, Thure Broqvist, Karl-Erik Ek.

Pelle Fjaestad slog klubbrekordet på 200 m bröst, som blev 3.08.4. Vid jubileumstävlingarna framhölls bl.a. att 1 500 elever undervisats i simskolorna och att 300 magistrar promoverats under de femton åren.


1945

Det sista krigsåret inleddes med vinterbadfest. Det s.k. järngänget kom och hade isvaka i Kvarndammen. Sexhundra personer var närvarande.

Vid årsmötet erbjöds simsällskapet äganderätt och skötseln av hopptornet och badanläggningen. Simsällskapet tackade nej, då man ansåg att ansvaret blev för stort på föreningen. Lasse Sandberg och Rune Lindström invaldes i styrelsen.

På sommaren besöktes Kvarndammen av IFK Elfsborg, Borås. Simborgare kontrollerades runtom i bygden och föreningen arrangerade JDM. En eldfest anordnades där Arne Borg, Tage Lindström, Helge Öberg samt Stockholms badflicka nr. 1 Marianne Gaston Portefaix medverkade. Eldfesten besöktes av 700 personer.


1946

Stadsingenjör Sven Agelin upprättade ett förslag på nytt hopptorn i Dammen. Hans förslag var ett betongtorn, som skulle kosta 13 000 kronor. När sommaren kom uppfördes ett trätorn för 6 000 kr. Detta torn stod sedan kvar tills det nuvarande byggdes 1961.

Simsällskapet arrangerade stora DM i Dammen. Pololaget var nära få oavgjort mot Växjö.

Eldfest anordnades den 5 oktober. Järngänget deltog och Helge Öberg sjöng gondolsången.

Flotten i Dammen kom från ett fartyg SS Orkan detta år. Den hade tjänstgjort som räddningsflotte under krigsåren.


1947

Folke Öhrström tar det första Elitmärket i Vetlanda.


1948-1949

Två relativt händelselösa år inom Simsällskapet. Tävlingsverksamheten ligger nere. Simskolorna vid Dammen samlar dock många elever under Lasse Sandbergs ledning.

Hvetlanda Simsällskap
Box 151
574 22 Vetlanda

Telefon 070-627 68 11
johan.lindhe@telia.com

Bankgiro 5979-9643

Organisationsnummer 827500-1876

© Hvetlanda Simsällskap

Webbproduktion IC Webbdesign

Spara
Cookieinställningar
Vi använder kakor för att du ska kunna uppleva vår webbplats på bästa sätt. Om du inte godkänner kakorna kommer webbplatsen kanske inte att fungera som den ska.
Godkänn alla
Neka alla
Funktionella
Ser till att webbplatsen med blogg fungerar som den ska.
Godkänn
Neka